Feeds

 • Argent C3E - Prix achat : 660,95 €/ kg - Prix vente : 843,76 €/ kg
  Date 25-06-2021
 • Or Industriel : 46009,00 €/ kg
  Date 05-03-2021
 • Iridium - Prix achat : 127874,30 €/ kg - Prix vente : 173799,05 €/ kg
  Date 05-03-2021
 • Ruthenium - Prix achat : 9151,79 €/ kg - Prix vente : 12438,56 €/ kg
  Date 05-03-2021
 • Palladium - Prix achat : 56100,56 €/ kg - Prix vente : 79675,41 €/ kg
  Date 05-03-2021
 • Rhodium - Prix achat : 732143,05 €/ kg - Prix vente : 995084,75 €/ kg
  Date 05-03-2021
 • Platine - Prix achat : 26850,35 €/ kg - Prix vente : 38133,53 €/ kg
  Date 05-03-2021
 • Argent Paris - Prix achat : 614,88 €/ kg - Prix vente : 848,54 €/ kg
  Date 05-03-2021
 • Or - Prix achat : 44558,10 €/ kg - Prix vente : 47366,94 €/ kg
  Date 05-03-2021
 • Métaux Industriels du 17/10/12
  Date 17-10-2012